Dịch vụ chuyển phát Tiết kiệm

Dịch vụ Chuyển phát tiết kiệm là dịch vụ nhận từ địa chỉ người gửi các bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa được nhà nước cho phép vận chuyển và phát đến địa chỉ người nhận trong khoảng thời gian được cam kết trên hành trình tuyến của giaohangdambao.com.

Toàn trình của dịch vụ Chuyển phát tiết kiệm tại TP. Hồ Chí Minh:

– Thời gian nhận hàng: giaohangdambao.com sẽ nhận bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa tại địa chỉ người gửi trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu chuyển phát.

–  Thời gian giao hàng: Bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa sẽ được phát đến địa chỉ người nhận trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận được yêu cầu chuyển phát.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>