Dịch vụ chuyển phát qua ngày

             Dịch vụ Chuyển phát qua ngày là dịch vụ nhận từ địa chỉ người gửi các bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa được nhà nước cho phép vận chuyển và phát đến địa chỉ người nhận trong khoảng thời gian được cam kết trên hành trình tuyến của giaohangdambao.com.Toàn trình của dịch vụ Chuyển phát tiết kiệm tại TP. Hồ Chí Minh:

– Thời gian nhận hàng: giaohangdambao.com sẽ nhận bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa tại địa chỉ người gửi trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu chuyển phát (Yêu cầu chuyển phát phải được thực hiện trước 17h).

–  Thời gian giao hàng: Bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa sẽ được phát đến địa chỉ người nhận trong ngày làm việc tiếp theo kể từ lúc nhận được yêu cầu chuyển phát.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>