Dịch vụ chuyển phát nhanh

 

Dịch vụ Chuyển phát nhanh là dịch vụ nhận từ địa chỉ người gửi các bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa được nhà nước cho phép vận chuyển và phát đến địa chỉ người nhận trong khoảng thời gian được cam kết trên hành trình tuyến của giaohangdambao.com.

Toàn trình của dịch vụ Chuyển phát tiết kiệm tại TP. Hồ Chí Minh:

– Thời gian nhận hàng: giaohangdambao.com sẽ nhận bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa tại địa chỉ người gửi trong vòng 3 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu chuyển phát.

–  Thời gian giao hàng: Bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa sẽ được phát đến địa chỉ người nhận trong ngày. Để đảm bảo thời gian toàn trình, yêu cầu chuyển phát phải được thực hiện trước 11h30. Trong trường hợp yêu cầu chuyển phát được thực hiện sau 11h30 thì bưu phẩm, tài liệu, hàng hóa sẽ được phát đến địa chỉ người nhận trước 11h30 ngày làm việc kế tiếp.

* Lưu ý: Dịch vụ Chuyển phát nhanh chỉ áp dụng trong trường hợp địa chỉ người nhận thuộc các Quận sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>