Các dịch vụ gia tăng khác

Dịch vụ phát hàng-thu tiền (COD): Miễn phí

Dịch vụ phát hàng – thu tiền ( Cash on Delivery – COD ) là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ chuyển phát trong đó người gửi ủy thác thu hộ một khoản tiền nhất định do người gửi yêu cầu khi thực hiện việc phát bưu phẩm, hàng hóa cho người nhận và hoàn trả lại số tiền đó cho người gửi định kỳ vào thứ 2-4-6 hàng tuần.

Dịch vụ bảo hiểm  hàng hóa, bưu phẩm:

Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, bưu phẩm là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển nếu hàng hóa, bưu phẩm xảy ra hư hỏng, mất mát thì giaohangdambao.com sẽ bồi thường theo quy định.

Xem Chi tiết bồi thường tại đây

Thay đổi địa chỉ người nhận: Miễn phí

Dịch vụ thay đổi địa chỉ người nhận là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ vận chuyển. giaohangdambao.com hỗ trợ cho người gửi thay đổi địa chỉ người nhận tối đa 2 lần, từ lần thứ 3 trở đi sẽ tính thêm cước phí giao hàng của một gói dịch vụ khách hàng sử dụng.

Trả hàng: Miễn phí

giaohangdambao.com hủy giao hàng và chuyển trả hàng hoá trong trường hợp:
+ Mang hàng đến giao nhưng người nhận không nhận hàng.
+ Mang hàng đi giao trên 2 lần mà không giao được hàng.
+ Người gửi hủy đơn hàng.
giaohangdambao.com sẽ hoàn trả hàng hóa trong vòng 1-5 ngày hoặc trong lần nhận hàng kế tiếp.
Lưu ý: Miễn phí trả hàng về địa chỉ người gửi, tính cước phí một lần giao hàng.

SMS thông báo:

Là dịch vụ gia tăng đi kèm với dịch vụ chuyển phát. giaohangdambao.com sẽ nhắn tin SMS thông báo cho người gửi sau khi chuyển tiền thu hộ cho khách hàng.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>